Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETŐ

Arra törekszem, hogy maradéktalanul betartsam az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, ezért bemutatom Önnek a 2beonline.hu weboldal, valamint Páhoki Tamás e.v. adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Az adatokat Páhoki Tamás e.v. kezeli, valamint ő a felelős a személyes adatok kezeléséért.

Vállalkozói és kapcsolati adatok:

Név: Páhoki Tamás e.v.
Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 59/7. 5/14.
Nyilvántartási szám: 54729230
E-mail cím: info@2beonline.hu
Telefonszám: 06709422201

A 2beonline.hu tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Székhely cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014
Email cím: info@rackforest.hu
Weboldal: www.rackforest.com

2. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELEK, ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amelyek egyértelműen lehetővé teszik az egyén pontos azonosítását. A 2beonline.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezelem, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttat el hozzám.

Ezeket az adatokat azért dolgozom fel és tartom meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjam, valamint, esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapom ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységem iránt, ami megnyilvánul a nekem címzett üzenetekben.

MEGRENDELŐI ADATOK
Amibe beletartozik minden adat, ami a szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt szolgáltatás adatai.

Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozom fel, valamint, hogy jogilag megfelelő feljegyzéseim legyenek a megrendelésekről.

Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a megrendelő és a Páhoki Tamás e.v. között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amelyek lehetővé teszik az oldal technikai működését, az oldal biztonságának megőrzését, a mentések tárolását a felhasználók tevékenységéről, és hozzáférést a lehető legrelevánsabb tartalomhoz.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységem iránt, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK
Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési információk, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinti az oldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftver.

Ezeket az adatokat azért dolgozom fel, hogy kielemezzem a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzem az oldal biztonságos működését, és megértsem az egyes marketingdöntések hasznosságát.

MARKETING ADATOK
Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozom fel, hogy azokhoz a szolgáltatásaimhoz kapcsolódó reklámot küldjek, amely iránt a felhasználó érdeklődést mutatott.

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatom olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjem a hirdetések hatásos működését.

A tevékenységem során nem gyűjtök olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

3. HOGYAN GYŰJTÖK ADATOKAT?

Személyes adatokat gyűjthetek olyan módon, hogy a felhasználó közvetlenül biztosítja a számomra (például egy megrendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével).

Továbbá bizonyos adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bővebb információért kérem nézze meg a Cookie nyilatkozatot.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadok, mint például analitikai szolgáltatóktól: Google (EU-n kívüli partner), vagy hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).

4. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSEK

Páhoki Tamás e.v.  számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készíttetek a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, valamint törvényi megfelelőségéről.

 • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazok a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
 • Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazok, hogy ú.n. „brute force” és vírusos támadások ellen védjem a tárolt adatokat.
 • Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
 • Jelen adatvédelmi nyilatkozatban, űrlapon keresztül biztosítom a felhasználók számára: a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.

Időnként az üzleti tevékenységem érdekében szükségszerű szolgáltató partnereim számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, hírlevélküldő szoftver). 

Ilyen esetben mindig úgy választok, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratok velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

5. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketing kommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaim iránt, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása.

Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldök a felhasználóknak, ha vásároltak tőlem, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé teszem. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető az info@2beonline.hu e-mail címen.

A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetek üzeneteket, de csak a megrendelések teljesítésére vonatkozóan.

6. MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereimmel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

 • IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók.
 • Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók.
 • Kormányzati szervek, melyek a vonatkozó jogszabályok alapján a tevékenységemről kérnek információkat.

Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztani az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megteszem a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat, az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

 • Csak olyan országokba továbbítom az adatokat, amelyeket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.
 • Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használok, amelyek tagjai az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérem a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal tartalmazhat külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszek a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, azonban nem lehetek hatással az ő adatvédelmi elveikre. Emiatt nem vagyok felelős az ő adatkezelési gyakorlatukért sem.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók adatait mindig csak addig tárolom, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeim azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntök, figyelembe veszem az adatok mennyiségét, jellegét, érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznem a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeimnek eleget tegyek.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatom az adatokat statisztikai célokra, ez esetben tájékoztatás nélkül tárolom korlátlan ideig az adatokat.

8. A LÁTOGATÓ JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a 2beonline.hu  által tárolt személyes adatairól. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, az igénylés beérkezését követően 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatigénylés esetén Páhoki Tamás e.v. egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosításáért, és több időre lehet szükség az adatigénylés teljesítéséhez.

Páhoki Tamás e.v. kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérem használja az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot:2

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joguk van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérem keressen fel az info@2beonline.hu e-mail címen.

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joguk van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítem, a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törléséhez, kérem használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

d, A személyes adatok feldolgozása korlátozásának kérése

A felhasználóknak joguk van kérni az adataik rendelkezésére bocsátásának korlátozását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez.

Páhoki Tamás e.v. kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához, kérem használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06-1-391-1400,
Fax: 06-1-391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

9. ANONIMIZÁLT ADATOK ÉS “COOKIE-K”

A 2beonline.hu oldal, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amelyek a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működést.

A cél az, hogy a 2beonline.hu használata minél inkább felhasználóbarát és személyes legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

 • a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásával
 • a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

A 2beonline.hu-n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie nyilatkozatban.